دربسته بندی آذین بهرامن، زعفران ابتدا در ظرف کریستالی و سپس در جعبه های مقوایی جای میگیرند تا به خوبی زعفران از آسیب های احتمالی حفظ شود وباعث دوام بهتر رنگ ، عطر و طعم زعفران می شود.در این نوع بسته بندی سعی بر آن است که با احترام به هنر و هنرمندان ایرانی، در طراحی بسته بندی های زعفران از هنرهای اصیل ایرانی الهام گرفته شود تا هویت اصیل زعفران را در بر بگیرد. این رویکرد جهت آشنایی بیشتر مصرف کنندگان زعفران بهرامن با هنرهای ایرانی در اقصی نقاط جهان در نظر گرفته شده است. در بسته بندی آذین بهرامن، طرح روی جعبه ترکیبی از هنر خطاطی و نگارگری ایرانی است. بسته بندی آذین در وزنهای : 0.5 گرم، 1 گرم، 2 گرم و 3 گرم موجود می باشد.