زعفران بهرامن در بسته بندی قوطی، دارای طرح های متنوع و جذابی می باشد که هریک داستانی را با خود دارد. زعفران سرگل در قوطی های کریستالی گرد قرار دارد و به دلیل عدم وارد شدن ضربه به زعفران، کمترین میزان آسیب احتمالی مانند له شدگی را دارد. از لحاظ تنوع در دیزاین بسته بندی ها وزن‌های :1 گرم ، 2 گرم و 3 گرم هریک دیزاین متفاوتی دارد. تنوع بسته بندی محصولات عینیت بخشیدن به شعار همیشگی بهرامن که احترام به سلیقه‌های متفاوت مصرف کنندگان می‌باشد را به صورت عملی نشان دهد. زعفران بهرامن در بسته بندی قوطی، در وزنهای : 0.5 گرم، 1 گرم، 2 گرم،2.304گرم ، 3 گرم، 4 گرم، 1 مثقال، 2 مثقال،3مثقال و 5مثقال موجود می‌باشد.