بزرگی یک ملت را نمی توان به پهنه جغرافیایی آن ارتباط داد؛ بلکه بزرگی و منش هر ملتی را به اخلاق و خلق و خوی پسندیده مردمان آن شهر و دیار می سنجند که مردم ایران با بزرگی و شکوه و جلال خویش این خصلت انسان دوستانه را همواره از خود بروز داده اند. این مردم لایق بهترین ها هستند و تلاش همه یما می بایست بر این باشد که به هموطنانمان بهترین ها را هدیه دهیم