بسته بندیهای کادویی بهرامن با توجه به بازارهای هدف مختلف تولید گردیده است. در این بسته بندیها سلایق مختلف مشتریان بهرامن مد نظر بوده است و همچنین به دلیل هدیه بودن این نوع بسته بندی، سعی ما بر آن است که طیف وسیعی از مشتریان را شامل شود. ما به حال خوب شما در تمامی لحظات اندیشیده ایم و امیدواریم که تحفه قابلی را در دستان شما به یادگار بگذاریم جهت پیشکشی به عزیزانتان.