محصولات بهرامن با توجه به بازارهای هدف متفاوت و نیازی که این بازارها بر بسته بندی با کیفیت و در شان محصولات ایرانی نیازمند است، با بسته بندی های متفاوت در سه گروه "تاپ" "رویال" و کلاسیک عرضه می گردد. محصولات تاپ جهت عرضه در فروشگاه های زنجیره ای ، رویال جهت عرضه در بستر دیجیتال، و کلاسیک جهت عرضه در فروشگاه های بهرامن طراحی گردیده است، محصولاتی همه در کیفیت اما با لباس های متفاوت که بهرامن کمکی کرده باشد که محصولات ایرانی از نظر بسته بندی و هویت ظاهری مناسب و فاخری در بازارهای داخلی و خارجی عرضه گردد