کادویی آلا

بسته بندی کادویی آلا بهرامن با الهام گرفتن از هنر خطاطی ایرانی، طراحی شده است. این بسته بندی حاوی نبات 6 عددی بهرامن - زعفران واکیوم بهرامن و زرشک بسیار با کیفیت بهرامن می باشد.
chart