کادویی ارغوان

بسته بندی کادویی ارغوان - منبت کاری دست هنرمندان این سرزمین می باشد . در این بسته بندی 4 عدد فنجان شاه عباسی و پک شیشه ای زعفران 23.04 گرمی می باشد.
chart