کادویی مهر

بسته بندی کادویی مهر بهرامن با الهام گرفتن از بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، طراحی شده است. این بسته بندی حاوی دمنوش - زعفران و هل می باشد. هدف از این بسته بندی انتقال حس روحانی حرم امام مهربانیها به مشتریان بهرامن بوده است.
chart