هل 9.216 گرم ورقی

هل 9.216 گرم ورقی یکی‌دیگر از بسته بندی هل‌های بهرامن است. این محصول از 12 پاکت در یک ورق تشکیل می‌شود که هریک حاوی 9.216 گرم هل هستند. بسته‌بندی این نوع هل نیز مانند دیگر هل‌های بهرامن یا استفاده از پلاستیک و مقواهای محکم انجام می‌گیرد. اما آنچه این نوع بسته‌بندی را از دیگر بسته‌بندی‌های هل بهرامن متمایز می‌سازد این است که در پایان فرآیند بسته‌بندی، پاکت‌های 9.216 گرمی هل بهرامن بر روی یک ورق محکم مقوایی بصورت منظم کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
chart