کادویی سما

بسته بندی های خاتم تاپ زعفران بهرامن با الهام گرفتن از هنر نگارگری ایرانی، طراحی شده است. در این بسته بندی از ظروف خاتمکاری که خود نیز نمادی از هنر خاتم کاری ایرانی است بهره بردیم. زعفران سرگل به عنوان محصول داخلی بسته بندیهای خاتم در نظر گرفته شده است.
chart