کادویی سپیدار

بسته بندی کادویی سپیدار بهرامن با الهام گرفتن از هنر نقاشی ایرانی، طراحی شده است. این بسته بندی حاوی : زرشک - نبات 10 عددی - زعفران یک گرمی و هل 13 گرمی می باشد.
chart