کادویی یاقوت

بسته بندی کادویی یاقوت بهرامن با استفاده از پوشش مخمل بسیار با کیفیت و رنگبندی چشم نواز طراحی شده است. در این بسته بندی 2 عدد شیشه زعفران - هاون فلزی و یک عدد قوری شاه عباسی قرار داده شده است. احترام به سلیقه مخاطب و ایجاد حال خوب یکی از اهداف مهم بهرامن در تهیه و تولید بسته بندیهای متنوع می باشد.
chart