کادویی زرین

بسته بندی کادویی زرین بهرامن با الهام گرفتن از هنر نگارگری ایرانی، طراحی شده است. در این بسته بندی از ظروف شیشه ای استفاده شده است. بسته بندی شیشه ای، علاوه بر زیبایی از خرد شدن و از بین رفتن عطر و رنگ زعفران جلوگیری می نماید. زعفران سرگل به عنوان محصول داخلی بسته بندیها در نظر گرفته شده است.
chart