پودر زنجبیل پت

زنجبیل پت بهرامن، دستچینی از با کیفیت ترین زنجبیل موجود می باشد. زنجبیل به عنوان ادویه ی آشپزی و دارویی در بسیاری از فرهنگ های سنتی مورد استفاده بوده است. هم چنین گیاهی قدرتمند با فواید سلامتی متعدد است. زنجبیل برای درمان بسیاری از بیماری ها از جمله: استرس، دل درد، تهوع، بیماریهای قلبی و عصبی و... مورد استفاده قرار می گیرد.
chart