کادویی گل میزان

بسته بندی کادویی گل میزان بهرامن با الهام گرفتن از هنر نگارگری و منبت کاری ایرانی، طراحی شده است.این بسته بندی با هنر دست هنرمندان منثبت کار ایرانی تولید شده است. در بسته بندی ماهور بهرامن پک شیشه ای زعفران به همراه یک عدد دیوان حافظ بسیار نفیس جایگذاری شده است. زعفران سرگل به عنوان محصول داخلی بسته بندی در نظر گرفته شده است.
chart