ادویه پلویی زعفرانی پت

ادویه پلویی زعفرانی بهرامن ترکیبی از ادویه های : پودر جوز هندی، پودر گل سرخ، پودر دارچین، پودر زیره ، پودر هل و … به همراه زعفران می‌باشد. ادویه پلویی از ترکیب انواع ادویه های پر عطر تهیه می شود . از ادویه پلویی می توان در برنج ساده آبکش یا پلوهای مخلوط استفاده نمود. ادویه پلویی گرم است و اگر روی برنج بعد از آبکش کردن ریخته شده و به همراه برنج دم بکشد طبع سرد برنج را معتدل خواهد نمود. لذت یک لوبیا پلو فوق العاده یا استانبولی معرکه را با عطر ادویه پلویی بهرامن تجربه نمایید.
chart