نخود و کشمش

نخود کشمش بهرامن پیشینه ای نوستالزیک به همراه دارد، در خراسان و در مشهد همواره این یکی از تنقلاتی بوده است که مسافران از این شهر توشه می برده اند، نخود و کشمش غیر حس خوبی که در آن آمیخته است، دارای خواص بسیاری نیز هست که برای دستگاه گوارش، پوست و جلوگیری از بیماریها بسیار مفید است.
chart