بهرامن در انتخاب میوه و آجیل بسیار وسواس دارد ، در مرحله خشک کردن ، اساساً فواید و مواد مغذی آن حفظ می شود. شما بهترین میوه ها و آجیل ها را در بسته بندی های بهداشتی دارید