زعفران 5 مثقال قوطی

زعفران 23.04 گرم قوطی یکی از رایج ترین بسته بندی های بهرامن است که هر قوطی شامل 23.04 گرم زعفران رشته ای درجه یک (سرگل) که در بسته بندی قوطی های کریستالی گرد محکم قرارگرفته شده است و رشته های زعفران را از آسیب های احتمالی دور نگه میدارد و از تغییر رنگ و عطر محصول نیز جلوگیری به عمل می آورد. زعفران درون این نوع بسته‌ بندی به سادگی قابل رویت است، به همین خاطر شما می‌توانید از کیفیت زعفران اطمینان حاصل کرده و نسبت به خرید آن اقدام نمایید.
chart