عناب

میوه عناب دارای خواص دارویی بسیار زیادی می باشد و درختان این میوه را می توان در بسیاری از مناطق مانند ایران، هند، چین و حتی جنوب اروپا پیدا کرد. درخت عناب شبیه به درخت سنجد است و در ابتدا عناب سبز و گرد بوده و پس از رسیدن به رنگ قرمز درآمده. درخت عناب را می توان در نواحی کوهستانی مانند خراسان یافت کرد. عناب دارای خواص بسیاری می باشد و بهرامن نیز از با کیفیت ترین نوع عناب استفاده می کند.
chart