نبات، نسل قدیم آبنبات های امروزی است. یکی از پرمصرف ترین انواع نبات، نبات چوبی و نبات شاخه است. نبات بهرامن از خلوص اول نبات تشکیل شده و در تولید آن هیچگونه افزودنی و مواد شیمییایی استفاده نمیگردد، این محصول آمیخته با زعفران ناب بهرامن است. سلامت و کیفیت در نبات مهمترین دغدغه ی بهرامن در تولید این محصول است. و نبات می تواند جایگزین قند و شکر در چای و دمنوش ها باشد.