بسته بندی ساشه ای یکی از محبوب ترین نوع بسته بندی برای ادویه است که بصورت پک های کوچک و فردی مورد استفاده قرار می گیرد.این نوع بسته بندی، محصول را از آسیب در برابر نور، رطوبت و اکسیژن حفظ می کند و این در حالیست که انعطاف پذیری این نوع بسته بندی شرایط را برای جابجایی، انتقال و نگهداری محصول به راحتی امکان پذیر می کند. این نوع بسته بندی شامل ادویه جات: پودر فلفل سیاه ،پودر فلفل قرمز،ادویه سوپ، ادویه ماست و دوغ،ادویه مرغ، پودر آویشن می باشد.