ایده اولیه استفاده از طعم‌دهنده به مصریان اختصاص دارد. آن‌ها اولین کسانی بودند که گیاهان معطر، ادویه و عصاره‌های گیاهی را به غذایشان اضافه ‌کردند و بعدها استفاده از طعم‌دهنده‌ها گسترش یافت . امروزه به طور کلی از طعم‌دهنده‌ها برای تحریک و ایجاد طعمی مشخص و حفظ عطر و طعم آن ،برای تغییر عطر و طعم موجود و پوشاندن برخی از طعم‌های نامطلوب در غذاها و نوشیدنی ها استفاده می شوند. طعم دهنده های بهرامن شامل: پر لیمو عمانی، چوب دارچین وغنچه گل محمدی می باشد.