زرشک نزدیک به 200 سال است که مهمان سفره های ماست، خواستگاه این محصول خراسان جنوبی است و کشور ایران بزرگ ترین تولیدکننده زرشک در دنیاست، زرشک بهرامن به روش علمی وبدون افت کیفیت خشک شده و در بسته بندی های بهداشتی عرضه میگردد، جهت راحتی در مصرف، این بسته بندی ها دارای زیپ بوده که بعد از هر بار مصرف درب آن بسته میگردد.