بسته بندی زعفران به صورت فله یکی دیگر از محصولات سبد کالایی بهرامن می باشد. زعفران در این نوع بسته بندی به صورت پوشال در قوطی های فلزی با طرح خاتم قرار داده می شود. این نوع بسته بندی اغلب مصرف صادراتی دارد. به همین دلیل در طراحی بسته بندی کاغذی آن از هنر کاشیکاری ایرانی در کنار هنر نقاشی بهره برده ایم. به دلیل ارزشمند بودن زعفران که همیشه معیار ارزشی برابر با طلا به آن می دهند، در این نوع بسته بندی سطح وسیعی از بسته را طلاکوب نموده ایم. هنر ایرانی وزعفران ایرانی از داشته هایی است که به وجودشان می بالیم و امید آن داریم که این نوع بسته بندی سفیر خوبی برای اهداف فرهنگی بهرامن باشد. بسته بندی های زعفران پوشال بهرامن در وزنهای: 25 گرم، 50 گرم، 100 گرم ، 250 گرم و 500گرم موجود می باشد.