بسته بندی های پاکتی ورقی زعفران گزینه مناسبی برای تمامی مصرف کنندگان از جمله آشپزها و فروشگاه‌ها می‌باشد. پاکت‌های بکاررفته در این نوع بسته‌ بندی دوام و استحکام بالایی دارند و از رشته‌های زعفران در برابر هوا، باکتری و هرگونه آلودگی محافظت می‌کند. هر 12 عدد از پاکت‌های زعفران پس از اتمام بسته‌ بندی و کنترل کیفیت محصول در کنارهم بر روی یک ورق قرار می‌گیرند. این بسته بندی در وزنهای : 0.5گرم، 1 گرم، 1.5 گرم، 2 گرم، 2.304 گرم، 3 گرم، 4 گرم و 4.608 گرم موجود می باشد. بر روی هر ورق 12 عدد چیدمان می شود.