زعفران ، یکی از گرانترین ادویه‌های جهان به دو شکل رشته‌های زعفران و پودر زعفران استفاده می‌شود. پودر زعفران از رشته‌های زعفران است که برای استفاده راحت‌تر ، سابیده شده و به صورت پودر در می‌آید. زعفران پودری بهرامن درون ظروف کریستال محکم و مقاومی قرار می‌گیرند و از آسیب‌های محیطی مختلف ازجمله رطوبت، باکتری و بطورکلی هر نوع آلودگی احتمالی در امان می‌ماند. این بسته‌بندی در پایان مراحل بسته‌بندی در جعبه های مقوایی قرار می گیرد. بسته بندی پودری بهرامن در وزنهای : 1.5 گرم، 3 گرم و 5 گرم موجود می باشد.