زعفران پاکتی بهرامن، در گروه بسته بندیهای اقتصادی قرار می گیرد. این محصول، در بسته بندی چند لایه قرار گرفته است تا عطر آن کاملا حفظ گردد. دارای اوزان متنوعی است که دامنه انتخاب را برای مصرف کننده آسانتر می کند. طراحی این بسته بندی برگرفته از نقوش اسلیمی ایرانیست که ماهیت اصلی ایرانی بودن زعفران را به رخ می کشد. این بسته بندی در وزنهای : 0.5گرم، 1 گرم، 1.5 گرم، 2 گرم، 2.304 گرم، 3 گرم، 4 گرم، 4.608 گرم و 10 گرم موجود می باشد.