بسته بندی های وکیوم، یکی از بهترین کاندیداها جهت بسته بندی زعفران می باشد. بهرامن محصولات زعفران وکیوم خود را در گروه محصولات اقتصادی قرار داده است. شما در سفر و مواقعی که به مقدار کمی زعفران نیاز دارید، بسته بندیهای وکیومی زعفران بهرامن، می تواند گزینه بسیار خوبی برای شما باشد. طراحی این نوع بسته بندی الهام گرفته از گل زعفران است. گل زعفران در کل فضای بسته بندی به صورت پترن نقاشی و به رنگ گل زعفران (رنگ یاسی) رنگ آمیزی شده است. بافتی رویایی و خیال انگیز، ترکیبی از هنر و طبیعت. برای حفظ سلامت محصول از آسیب و خرد شدگی، زعفران در ظروف پلی کریستال بسته بندی می گردد.بسته بندی وکیوم زعفران بهرامن در وزنهای : 0.1 گرم، 0.2 گرم، 0.3 گرم، 0.5 گرم و 1 گرم موجود می باشد